ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Αυτή είναι μια βελτιωμένη αυτοματοποιημένη μετάφραση αυτού του άρθρου.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Βασιλικό διάταγμα Certificación Energa © tica, της 5ης Απριλίου, εγκρίνοντας τη βασική διαδικασία για την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων έχει εγκριθεί, καθορίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων υποχρεωτικά όλα τα νέα κτήρια και στην περίπτωση των υφιστάμενων κτίρια, η διαδικασία αυτή πρέπει να υπογράφεται από αρμόδιο τεχνικό.

Ο σκοπός της πιστοποίησης είναι να ενημερώσει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, και προσφέρουν λύσεις για τη βελτίωση της συμπεριφοράς.

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει την αξιολόγηση της ενέργειας και κατατάσσει τις κοινότητες της στέγασης ανάλογα με την ενεργειακή τους απόδοση με κλίμακα από γράμματα, από Α (περισσότερο αποδοτικό κτίρια) έως το G (λιγότερο αποδοτικά κτίρια) και συνοδεύονται πάντα μια ετικέτα που αντανακλά αυτό το γεγονός Αξιολόγηση.

Για την κοινότητα των γειτόνων, είναι σημαντικό ότι τα κτίρια τους έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, δεδομένου ότι οι νέες νόμος ορίζει που απαιτούνται για να πιστοποιηθεί, όλα τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων (ως μέρος ενός κτιρίου που περιλαμβάνονται τοπικό, φυτά ή σπίτια με χωριστή νομική προσωπικότητα ή ανεξάρτητη χρήση), το οποίο πωλήθηκε σε νέες ιδιοκτήτες Certificación ENERGA © Tica ενοικιαστές είναι μισθωμένα ή.

Certificación ENERGA © tica ενοικιαστές, Certificación ENERGA © tica θεσπίζει, Certificación ENERGA © tica κοινότητες, Certificación ENERGA © tica φυτά, αντανακλάται Certificación ENERGA © tica, απαιτείται Certificación ENERGA © tica να είναι, διαδικασίες Tica Certificación Energa © και απαιτήσεις, ενέκρινε Certificación ENERGA © tica, ενοικιαζόμενα Certificación ENERGA © tica, λαμβάνονται Certificación ENERGA © tica, περιλαμβάνονται Certificación ENERGA © tica, συνοδεύονται Certificación Energa © tica, υπέγραψε Certificación ENERGA © tica